Reklam

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ - KARARLARI... VE KARAR NİSABI....

Sn. Turan Ateş Bey'in "ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ - KARARLARI... VE KARAR NİSABI...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ - KARARLARI... VE KARAR NİSABI....

Sn. Turan Ateş Bey'in "ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ - KARARLARI... VE KARAR NİSABI...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ - KARARLARI... VE KARAR NİSABI....
07 Ocak 2023 - 22:29   Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 146. ve 153. Maddeleri arasındaki 8 maddelik bir düzenleme ile yer verilen Yüksek bir Mahkemedir.
      146. Maddesi ;Kuruluşunu ve üye sayısını belirlemiştir.
    Mahkeme 15 Üyeden oluşur.
   -TBMM. iki Üyeyi; boş üye sayısının  3 katı Aday arasında SAYISTAY Genel Kurulunun Aday listesinden seçer.
    -Bir Üyeyi de BARO BAŞKANLARININ serbest Avukatlar arasında  Gösterecekleri 3 Aday arasından seçer.
     -Cumhurbaşkanı 3 Üyeyi YARGITAY , 2 Üyeyi de DANIŞTAY Genel Kurullarının gösterdiği her boş Üyelik için gösterdiği 3 aday arasında;  Üç Üyeyi de; YÖK-ikisi hukukçu olması koşulu- göstereceği Adaylar arasında seçer, 4 Üyeyi de Üst düzey Kamu görevlileri arasında seçer.
     147. Maddeye göre GÖREV Süreleri; 12 yıldır. Bir kişi iki kez Üye seçilemez.
      148. Madde Anayasa Mahkemesinin görev-yetkilerini düzenlemiştir. Kanunlarım, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, TBMM iç tüzüğünün ,Esas-Şekil Yönünden Anayasaya uygunluğunu  ve Bireysel başvuruları denetler. Anayasa değişikliklerini ise Şekil yönünden denetler...
    Cumhurbaşkanını, Bakanları, Yüksek Yargı Mensuplarını, Genelkurmay Başkanını ve Kuvvet Komutanlarını Yüce Divan Sıfatı ile yargılar.
       Anayasanın 149. Maddesi ise; Mahkemenin Çalışma ve yargılama usulünü düzenlemiştir.
     Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümlerde Başkanvekili ve  en az 10  Üye bulunur. Bölümler salt çoğunlukla karar alırlar.
      Siyasi partilere ilişkin  dava ve başvurulara ,İPTAL ve İTİRAZ davaları ile  YÜCE DİVAN Sıfatı ile yürütülecek davalara GENEL KURUL da Bakılır. Bireysel Başvurulara ise Bölümlerce bakılır.

      -"Anayasa değişikliğinde İPTALE, Siyasi Partilerin Kapatılmasına  ya da DEVLET YARDIMINDAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERİLEBİLMESİ için TOPLANTIYA KATILANLAN Üyelerin  ÜÇTE İKİ Oy Çokluğu  şarttır."
      Anayasa Mahkemesi ile ilgili  Kısaca yaptığım bu AÇIKLAMANIN
    ışığında; 
       Anayasa Mahkemesi; HDP.nin Kapatılması Davası ile ilgili olarak; Yargıtay C. Başsavcılığının; HDP hakkında KAPATMA Davası olması nedeni ile;                                                                                                                   "DEVLET YARDIMINDAN YOKSUN BIRAKILMASI..."  
    Talebini Değerlendirerek; 8 ÜYE ,Yargıtay  C. Başsavcısının Talebini yerinde görmüş ve "YARDIMIN TEDBİREN  DURDURULMASI...."
     7 ÜYE'de; Yargıtay C.Başsavcısının Talebini  Yerinde  Görmeyerek; REDDİ Doğrultusunda OYALARINI Beyan etmişlerdir.
    Biz Konuyu-MAHKEME KARARINI; Anayasanın  149. Maddesinin 3. Fıkrası yönünden değerlendirdiğimizde;
      -Yargıtay C. Başsavcısının ; DEVLET YARDIMININ TEDBİREN Dava Sonuna dek DURDURULMASI Talebinin KABÜL EDİLDİĞİ Anlamını çıkarabilir miyiz? Oy Çokluğu ile Kabül...Ancak; Anayasadaki Düzenleme Nitelikli Çoğunluk 2/ 3 oranında 10 Üyenin EVET Demesi gerektiğini düzenliyor...
      HAYIRRRRR.....Yargıtay C. Başsavcısının bu Talebi REDDOLUNMUŞTUR....
    Kabül için; Yargılamaya Katılan 15 Üyeden 10  Üyenin ; " EVET; Yardım Ödenmesin Dava sonuna kadar TEDBİREN Durdurulmuştur..." demesi gerekirdi.
     Bu Çoğunluk yoktur.
    Yargıtay C. Başsavcısının Talebi REDDOLUNMUŞTUR...
     Hukuk ve Hukukçu dili ile böyle anlamak gerekir.
         Yani ;BENCE; Anayasa Mahkemesi; Yargıtay C. Başsavcılığının TEDBİR Talebini REDDETMİŞTİR...
        Saygı ile...

    -

Bu haber 406 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum