Reklam

ANAYASA MAHKEMESİNİN HDP.nin ; HAZİNE YARDIMINA TEDBİR KARARI VERMESİ...

Sn. Turan Ateş Bey'in "ANAYASA MAHKEMESİNİN HDP.nin ; HAZİNE YARDIMINA TEDBİR KARARI VERMESİ..." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN HDP.nin ; HAZİNE YARDIMINA TEDBİR KARARI VERMESİ...

Sn. Turan Ateş Bey'in "ANAYASA MAHKEMESİNİN HDP.nin ; HAZİNE YARDIMINA TEDBİR KARARI VERMESİ..." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN HDP.nin ; HAZİNE YARDIMINA TEDBİR KARARI VERMESİ...
05 Ocak 2023 - 21:52


      
        HUKUÇULAR...7 HAYIR OYU ve  8  EVET OYU ile HAZİNE YARDIMI  TEDBİREN ÖNLENEMEZ....2/3 ORANINDA OY ÇOKLUĞU GEREKİYOR...

       HDP.nin HAZİNE-DEVLET-YARDIMI ; TEDBİR KARARI İLE DURDURULMAMIŞTIR. TEDBİR  KARARI da MAHKEMENİN Kararıdır. Toplantıya-Yargılamaya katılan ÜYELERİN 2/ 3 Çoğunluğu  ile KARAR Verilmesi  gerekir. 2/ 3 Çoğunluk Kararı yok. Sadece Oy Çokluğu var....
     Anayasanın 149/ 3. Maddesi düzenlemesi gayet SARİHTİR...
     Madde Metni Aynen;
      " Çalışma ve yargılama usulü
       ........................
         ........................
        Anayasa değişikliğinde  iptale, siyasi  partilerin kapatılmasına ya da Devlet  yardımından yoksun bırakılmasına  karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte  iki oy çokluğu şarttır."

     Anayasa Mahkemesinin 8 Evet ve 7 Hayır Kararı ile TEDBİR Verilmiş sayılamaz...
      HDP.nin Devlet Yardımı üzerinde bir İHTİYAT-I TEDBİR KARARI olamaz....

       Anayasamız DENETİMLİ bir ANAYASADIR....Tüm Tasarruflar YARGI DENETİMİNE Tabidir. İstisnaları ise; DIŞ İŞLERİNE İlişkin olanlardır...

    HDP( Halkın Demokrasi Partisi)' Devlet Hazinesinden Yapılan Parasal Yardımın TEDBİREN DURDURULMASI KARARI....
    Çok ve her yönlü tartışılacak  bir KARAR Konumuna girdi.
     Anayasamızın 68. Maddesi getirdiği düzenleme ile; "Siyasi Parti Kurma, Siyasi Partilere Girme  ve Ayrılma ..." müesseselerini bir Yasal düzenlemeye bağlamıştır. 
     Siyasi Partilerin DEMOKRATİK Yaşamın vaz geçilmez kurumlarıdırlar.
     Yalnız Tüzük ve Programları ile eylemleri , Devletin bağımsızlığına, Ülkesi ve Milleti ile  bölünmez bütünlüğüne , İnsan haklarına ,eşitlik ve hukuk devleti ilkesine, demokratik ve LAİK Cumhuriyetin ilkelerine de aykırı olamazlar.  Sınıf veya Zümre Diktatörlüğünü  veya  benzeri bir diktatörlüğü de savunamazlar...
     Tüm Kamu Görevlileri-Memurlar, yani İŞÇİ Özelliği taşımayan Kamu görevlileri de Üye olamazlar.
    YÜKSEK ÖĞRENİM Elamanları ile ilgili Yasal düzenlemeler ise saklıdır. Ve Merkez organlarında görev alabilirler...
     Siyasi Partilerin  uyacakları bazı esaslar ve ilkeler de vardır.
   Siyasi Partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları DEMOKRASİ ilkelerine  uygun olması gerekir.
     Siyasi Partilerin GELİR-GİDERLERİ amaçlarına da uygun olması gerekir.
    Bu konuların denetimi de Anayasa Mahkemesine aittir.
    Bir Siyasi Partinin Anayasaya aykırı eylemeleri nedeni ile kapatılmasına ANAYASA Mahkemesi karar verir.
     Sayın Mahkeme Kapatma Kararı yerine , fiillerin ağırlığına göre; Hazine yardımını kısmen veya tamamen kesebilir.
      xxxx
    1961 Anayasası; SİYASİ PARTİLERE Hazine Yardımı ile ilğili bir DÜZENLEME Getirmemiştir. Ancak , Özel bir Yasa ile Siyasi Partilere HAZİNEDEN Yardım yapılmasına ilişkin Özel bir Yasal Düzenleme vardı.
     Bu Yasa; ANAYASA Mahkemesince 1967 ve 1968 yılında; Anayasadan düzenleme olmadığı için İPTAL olundu.
    Merhum ECEVİT; Gazete ilanları ile Genel Sekrter olarak Halktan CHP için yardım talep etti...
    12 MART 1971 ASKERİ DARBESİ; 
      -Siyasi Partilere Hazine Yardımı Yapılması Yasası...
      -Milletvekillerinin MAAŞ ve ÖDENEKLERİ; en yüksek Devlet Memuru Maaş ve Ödenekleri ile de sınırlıydı.
     Ve TBMM Üyelerinin MAAŞ ve ÖDENEKLERİNE Yapılan ZAM; Bir MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONRASI Yürürlüğe koyan ANAYASADAKİ Düzenleme kaldırıldı.
    Yani 12 Mart Askeri Müdahalesinin İLK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Maddesi bu iki madde oldu...
    TBMM  ve SİYASİ PARTİLER  Ekonomik yönden teslim alındı.
      Sonra Anayasa değişikliklerine gidildi. Anayasayı DEĞİŞTİRECEK GÜÇ; Ekonomik olarak tatmin edildi.
     Siyasi Partilerin Organlık Seçimleri; YARGI Organınca Seçimle belirlenir. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI HAKİMİN Yönettiği seçim ile oluşur.
      1980 Anayasasına yeniden Siyasi Partilere Hazine Yardımı düzenlemesi getirildi.
    Tabi ki; Bu Yardımın Denetimi de; ANAYASA Mahkemesine aittir.
      xxxxxxxxx
     Yeni Düzenleme ve uygulamaya göre; HAZİNE Yardımı Seçim Barajını Aşan Siyasi Partilere yapılmaktadır.
    Anayasa Mahkemesinin; Yasanın Uygulanmasının  gereği olan Hukuki Tasarruflar ve  Harcamalarda;  İHTİYAT-I TEDBİR KARARI Verebilir mi?
    Bu Müessese;  HUKUKUMUZDA bir ÖNLEMDİR. 
    Adli Yargıda HUKUK Mahkemeleri; İleride sıkıntılar yaşanmaması için de bu Müesseselere  başvururlar..
    İdari Yargıda ise; YÜRÜTMENİN DURDURULMASI...Yani TEHİR-İ İCRA Kararı verilir...
     ANAYASA Mahkemesi birde; İptali İstenen YAA içinde YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI Kararı verebilir...
       xxxxxxx
      Biz Anayasa Mahkemesinin HDP.nin HAZİNE YARDIMININ TEDİREN Ödemenin Durdurulması Kararının analizine gelelim...
     HDP; genellikle Doğu ve Güneydoğu da yaşayan Yurttaşlarımızın destek oldukları  bir Siyasi oluşumdur. OY ORQANLARI da % 10.nun üzerindedir.
     Geçmişteki  Siyasi Yönetimler; Bu Partinin veya bu Partiye Oy veren Yurttaşların  desteğini almak için; her yola başvurdular...
    Çadırlarda Duruşmalar yapıldı...APO'nun demeçleri Tv. Kanallarında  yayınlandı...
       xxxxxxx
     Anayasa Mahkemesinin İHTİYAT-I KARARI Doğrudur veya Yanlıştır...Bu Kararı ve Eleştirisini bir tarafa bırakalım...
     Ancak; ANAYASA MAHKEMESİNİN; -HDP.nin KAPATILMASI  DAVASINDA- KARARI , Tahminlerin de üzerine çıkmıştır.
    Yalnız KARAR; 7 ÜYE RED....8 ÜYE KABÜL OYU Vermiştir.... Yani BİR OY FARKI ile bu KARAR alınmıştır. Çok açık bir Tartışmaya da Yüksek Mahkeme yer vermiştir.
      KARAR; Siyasiler ve tüm STK.ları kendi bünyelerinde tartışmaktadırlar...
     Ancak; Benim HUKUK ve MAHKEME  KARARI  anlayışım ise; Mahkeme Kararı TARTIŞILMAZ....
     HAKİM; Verdiği KARARINI TARTIŞDIRMAZ....
     Hakim KARARINI; Önce Anayasa, Yasaları  ve VİCDANİ KANAATİNE Göre verir...
     Anayasanın 12.10.2010 günü Yapılan Değişiklik ile;
     Yüksek Mahkeme 15 ÜYEDEN  oluşmaktadır.
     İKİ ÜYE'yi TBMM...BİR ÜYEYİ TBB...ÜÇ ÜYEYİ YARGITAY...İKİ ÜYEYİ DANIŞTSAY... ÜÇ ÜYEYİ YÖK....DÖRT ÜYEYİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ARASINDA  seçerler....
      Yargıdan gelenleri,  Cumhurbaşkanı gösterilen adaylar arasında seçer...
       Anayasa Mahkemesinin Yüksek Hakim Yapısı böyle...
     Biz 1961 Anayasasının  düzenlediği ANAYASA MAHKEMESİNİ Özledik...
     Dört Üyeyi Yargıtay, Üç Üyeyi Danıştay, Bir Üyeyi Sayıştay, ÜÇ ÜYEYİ TBBM...İKİ ÜYEYİ  C. SENATOSU....İKİ Üyeyi de Cumhurbaşkanı Askeri Yargıtay Üyeleri arasında Seçerdi...
      Bende ; sanırım  eskiye çok yöneldim....
      xxxxx
     Kamuoyu ve Aleyhine Karar verilen Siyasi Parti-HDP- endişelidirler...
     "KAPATMA KARARI GELİYOR...."
     Kamuoyu ve Aleyhine Karar verilen SİYASİ Parti Yönetimi ve Bu Partiye OY VEREN Yurttaşlar endişeye kapılmasınlar...
      Verilen KARAR oranı; 7 ÜYE   RET... 8 ÜYE   KABÜL...
      Bu Yönden de Tartışma yaratmaktadır.
     ANAYASANIN 149 MADDESİNİN  3. FIKRASININ GETİRDİĞİ DÜZENLEME ise; Mahkemenin " Çalışma ve  yargılama  usulü.. " düzenlemektedir. 
    Madde metni ise aynen;
      " Anayasa değişikliğinde  iptale, SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASINA ya da  DEVLET YARDIMINDAN YOKSUN  BIRAKILMASINA  KARAR  VERİLEBİLMESİ İÇİN TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERİN  ÜÇTE İKİ  OY ÇOKLUĞU ŞARTTIR."
     Mahkemenin KARARI ise; 8 Üye  EVET ve 7 Üye  HAYIR....
     O zaman HDP.nin DEVLET Yardımı  Durdurulmamıştır. Yani HAZİNE Yardımı Konusunda İHTİYAT-I REDDOLUNMUŞTUR...  anlamı çıkıyor.
      Kamuoyuna saygı ile....

Bu haber 395 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum