Reklam

BAŞAK DEMİRTAŞ; İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MI?

Sn. Turan Ateş Bey'in "BAŞAK DEMİRTAŞ; İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MI?" başlıklı makalesini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

BAŞAK DEMİRTAŞ; İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MI?

Sn. Turan Ateş Bey'in "BAŞAK DEMİRTAŞ; İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MI?" başlıklı makalesini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

BAŞAK DEMİRTAŞ; İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MI?
26 Ocak 2024 - 19:35            Kamuoyunda birkaç gündür, dedi-kodu ve gerekli-gereksiz tartışmalar....
       Olabilir...Bir engel hali yoktur. Efendim; DEM' den Aday olacakmış...Engel bir konumu da yok...Yükseköğrenim görmüş ve  18 yaşının üzerinde...Bir Mahkeme kararı ile verilmiş ve Seçilmesini-Aday olmasını engelleyen KESİNLEŞMİŞ bir Mahkeme Kararıda yoktur.
      Söylentiler....
     İktidar Partisi, Cezaevinde TUTUKLU Olan BAŞAK Hanımın Eşi DEMİRTAŞ ile  Anlaşmışlar...
     " BAŞAK Hanım, CHP Adayı mevcut  Belediye Başkanı İMAMOĞ-LU'na  karşı Aday olacakmış ve İMAMOĞLU-CHP. ye gelen veya ge-lebileecek OYLARI Toparlayacakmış.AKP adayı olan MURAT KURUM; Seçimi kazanacakmış..."
      Karşılığında da DEMİRTAŞ'ıda Cezaevinde TAHLİYE Edecekler-miş!....
      Bu söylenti; etkin ve saygın Gazeteci ve Siyasilerin fısıltıları...
                         xxxxx
      Karşı Söylentiler ise;
    Başak Hanımın aleyhine açılmış ve sahte Rapor ile ilgili bir Kamu Davası var....Yargılama da devam ediyor...
    -Önce böyle  bir Kamu Davasında Başak Hanım; Mahkum olacak ve Karar da KESİNLEŞMİŞ olacak. Böyle bir süreç içinde-Adaylık başvurusu ve inceleme safhasında-Mahkumiyet Kararı kesinleşirse; İstanbul İL SEÇİM KURULU Adaylık Başvurusunu REDDEDER...
      -Daha önce Adaylığını engelleyen bir Mahkumiyet Kararı varsa; İL SEÇİM KURULU Adaylık Başvurusunu REDDEDER...
     -Veya, Mahkumiyet Kararı gizlenir sunulmaz...İleride ortaya çıktığında; İL SEÇİM KURULU Mazbatayı iptal ederek; Başkanlığı sona erdirir.
      -Adaylık öncesi, Adaylık süreci veya Seçildikten sonraki süreç de; Kesinleşen bir Mahkumiyet Kararı olursa; Konu DANIŞTAY 2. İDARİ Daireye gönderilir. Ve Görevine de son verilir.
       İl ve İlçe Belediye Başkaları için; İL İDARE KURULU yetkili ve görevlidir.
     Çünk; Seçim yapılmış, Belediye Başkanı Halk oyu ile belirlenmiş... Ama; Geçmişde bir Engel sabıkası varmış...Burada Görev; SEÇİM KURULUNUNDUR...
         xxxxx
      Oluşan veya oluşturulan Kamuoyunda söylenti ise;
     Adaylardan MURAT KURUM ve Partisi, Cezaevindeki DEMİRTAŞ'a Tahliye önerisini bu koşulla götürmüş. Ne denli doğrudur bu tür  bir söylenti?... 
    AncaK Görüştüğüm bazı Doğu Kökenli Siyasiler ve Parti Sözcüleri böyle bir gelişme olmadığını ve söylenti olduğunu; ileri sürüyorlar...
     Yalnız; bu safahada; DEMİRTAŞ'ın Cezaevinde TAHLİYESİ, Yargı Üzerinde bir SKANDAL Olur.
      Çünkü; Cezaevinde TUTUKLU olan DEMİRTAŞ'ın Tahliyesini ge-rektiren veya gerektirmeyip, Tutukluluk Halinin devamını gerektirip-gerektirmediği Kararı da BAĞIMSIZ YARGIYA....Hakimler ve Onların  Takdirine aittir....
     Bu safhada; böyle bir GELİŞME; Yargıya ve HAKİMLERE Güveni sarsar...
      Tüm Toplumlarda; Yargıya Siyasi Müdahele olması bir tarafa; böyle bir görüntünün dahi verilmesi, Toplumu huzursuzluğa iter.
     Toplum ve toplum içindeki kurumlar, her zaman YARGIYA Gü-venirler. Kendilerine güvence olarak görürler...
     Almanya'da " BREMEN'de HAKİMLER VARDIR..." özdeyişi de  bu görüş ve güvenden doğmuştur.
     Toplum, her zaman HAKİMİNE Güvenecek ve de saygı duyacaktır. Güveninin ve duyulan saygının da özü buradan gelir.
      Siyasiler; karşılarındaki muhalif Siyasilere karşı YARGIYI Kullan-maya kalkıştıkları anda, sonu alınamayan sıkıntılar oluşur.
       Anayasa Mahkemesi; 29.12.1999  günlü ve  33/51 Sayılı bir Kararında;  HUKUK DEVLETİNİ şöyle açıklamıştır:
      "Anayasaanın 2. Maddesinde,Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan HUKUK DEVLETİ, insan haklarına dayanan,bu hak ve özgür-lükleri koruyup güçlendiren  eylem ve işlemleri HUKUKA uygun olan,her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan,hukuku tüm Devlet organlarına  eğemen kılan,Anayasa ve Hukukun üstün kuralları ile  kendini bağlı sayan ,YARGI DENETİMİNE AÇIK ,yasaların üstünde,Yasa Koyucunun da bozamayacağı Temel Hukuk İlkeleri ve Anayasanın bulunduğu bilincinde olan  ve HUKUK GÜVENLİĞİNİ sağlayan DEVLETTİR."
      Hukuk her toplumda karmaşık bir süreçten geçerek, geçelilik kazanmıştır. HUKUK,Devletin bir ürünü olduğu gibi, Toplumunda ürünüdür. Birey ve toplum vicdanının, adalet anlayışı ve değerleri hukukun oluşumuna katkı yapmaktadır.
      Hukuk, bir MERKEZ olarak;  kimi yerde Devleti, kimi yerde  TOPLUMU ve  kimi yerde de KİŞİYİ  oturtmaktadır.  Yani hukukun oluşumunda, Devletin ve kişinin de her zaman katkısı vardır. Huku-kun amacı her zaman Adalettir. Hukukun üstünlüğü benimsendiğin-de Devlet de  HUKUKUN içinde kalır.
      Şu gerçeğinde kabülü gerekiir ki; Hukuk Devletinin verileri ile  yaşamaya alışan bit toplumda ,Keyfi bir yönetim şeklini benimseme olanağı da olamaz. Hukuk, kişileri her zaman DİNE,Develetin Oto-ritesine  ve Ekonomik Güçlere karşı korumaktadır. Yalnız bu hukuk din kurallarına  dayalı olan bir HUKUK değildir. Bu HUKUK; Demok-ratik ve LAİK olan  Hukuktur.
      Hukuk Devletinde ,kişiler ve devlet  Yasaların üstünlüğünü ve bağlayıcılığını içlerine sindirirler.Yasalar, her zaman  hukukun temel ilkelerine  ve bilimsel gerçeklere  uygun olmak zorundadırlar.
     Hukuk Devletinde,ayrımcılık, yolsuzluk, hukuksuzluk ve adalet-sizlik en az görülen olgularıdır. Hukuk Devleti, çağdaş ve ulusal-dır.Bir yönetim, hukukun üstüne oturusa rahatlar. Yönetim hukuk dışı güçlerin üzerine oturup,onlardan güç almaya kalkarsa, KENDİ Geleceğini ve  Ülke Geleceğini KARANLIĞA iter.
      Hukuk Devletinin bazı ilkeleri,baştan sıkıcı olabilir.Ama ilerisi için rahatlatıcıdır.
     Hukuk Devleti,her eylem ve işlemi Hukuka uygun,insan haklarına  saygı gösteren , bu hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren Devlettir.
     Hukuki Düzen anlamındaki HUKUK;toplu halde yaşayan insan-ların, birbirleri ile  olan ilişkilerini düzenleyen HUKUK Normlarının bir bölümüdür.Yalnız, Çağdaş Hukuk Normları da yazılı olur.
       Siyasi Partilerimizinde ADAY Belirlemelerinde,HUKUKUN bu İLKELERİNİ Gözönünde tutulmalıdır.
     Saygı ile...

Bu haber 297 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum