Reklam

Erbaa Doğanyurtlular Derneği Basın Açıklaması

Tokat İdare Mahkemesi’ndeki; Doğanyurt ve Çamdibi köyleri sınırları içinde “PATLATMALI KALKER OCAĞI ve KIRMA ELEME TESİSİ” açılması için Tokat İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün 18.09.2023 tarihli “ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararına ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal konulu duruşmaya katılarak şikayet, talep ve isteklerimizi yüce mahkemeye sunduk.

Erbaa Doğanyurtlular Derneği Basın Açıklaması

Tokat İdare Mahkemesi’ndeki; Doğanyurt ve Çamdibi köyleri sınırları içinde “PATLATMALI KALKER OCAĞI ve KIRMA ELEME TESİSİ” açılması için Tokat İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün 18.09.2023 tarihli “ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararına ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal konulu duruşmaya katılarak şikayet, talep ve isteklerimizi yüce mahkemeye sunduk.

Erbaa Doğanyurtlular Derneği Basın Açıklaması
19 Şubat 2024 - 23:26BASIN AÇIKLAMASI

(İkizler Madencilik Çamdibi-Doğanyurt Köyü Taş Ocağı Çed Gerekli Değildir Kararı)
İtiraz edilen Konu: 
Çamdibi- Doğanyurt köyleri arasında İkizler Erbaa İkizler Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Parlatmalı Kalker Ocağı (İR:89796 ER:3392274) ve Kırma Eleme Tesisi Projesi için Tokat Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün 19.09.2023 tarih ve 742.32.44 sayılı yazı ile iletilmiş olan Çed gerekli değildir kararına itiraz edilmesi.
İtiraz Konuları: 
Tarım Alanları.
Çamdibi ve Doğanyurt köylerinde 200-250 hanede, 600-1000 civarı kişi ve 1 km lik etki alanında 1500-2000 da bağ alanı (Üzüm Bağları) bulunmakta ve bu olumsuzluktan doğrudan etkilenecek durumda bulunmaktadır. Alanda ortaya çıkması muhtemel tozun Erbaa ilçesinde 2017 yılında yapılan bir araştırmaya” ERBAA ŞEHRİ’NİN İKLİM ÖZELLİKLERİ” göre oluşan tozun %57,3 ü tarım alanlarına, %47,8 yerleşim alanlarına gitme olasılığı çok yüksek bulunmuştur.
Su Kaynakları. 
Ruhsat alanının doğu istikametinde 30-40 m mesafede Kaniye pınarı ve güney doğu istikamette 800-1000 m mesafede Kuru Pınar su kaynağı bulunmaktadır. Söz konusu kaynaklar ruhsat alanından beslenmekte ve alan faaliyete geçtiğinde kirlenme ve uzun vadede kuruma riski ile yüz yüze gelecektir.
Kuru Dereler.
Ruhsat alanında kuzey- güney istikamette 2 ad. Kuru dere bulunmakta ve dereler direkt olarak tarım arazilerine boşalmaktadır. Bu alanlarda ortaya çıkması muhtemel yüksek debili ani yağışlarda alandaki taş kırma sökme ve yol yapım faaliyetleri neticesi bir kısım alanlarda bitki örtüsü kaldırılacağı, zeminde toprak yapı örtüsüz ve gevşek kalacağı için suyun yüzey akışına geçerek selleme yapması bu surette de faaliyetlerden kaynaklı pasa ve diğer rusubatı bu kuru dereler aracılığı ile tarım arazilerine taşıma riski bulunmaktadır. Bölgede 1980 li yıllarda ilkbahar aylarındaki yağışlarda sellemelerin olduğu bilinmektedir.
Tarihi Ve Doğal Yapılar.
Ruhsat alanı yerleşim bölgesi tahmini 250-300 yıllık eski ve terkedilmiş köy yerleşkeleridir. Bu alan üzerinde Ev yıkıntıları, mezarlık alanları tespit edilmiştir. Sivas Kültür varlıkları Bölge Kurulunca Sit alanı ilan edilen bölümler olmakla birlikte alan detaylı incelenmemiştir. (Alanda ruhsatlandırma sürecinde ruhsat alanının güneyinde 30 da alanda sit alanı belirlenmişken, Evrak askı sürecinde iken yapılan itiraz neticesi alanda yeniden inceleme yapılmış ve yeni sit alanları belirlenmiştir). Ruhsat işlemi uygulamaya geçirildiği taktirde alandaki tarihi örtü yok olacağı gibi bulunması muhtemel tarihi eserlerin ileriki nesillere aktarılamayacak ve yok olacaktır. 
Trafik Güvenliği.
Ruhsat alanında üretilmesi planlanan 500.000 tol/yıl malzeme, günlük 58 kamyon ile Doğanyurt köyüne oradan Erbaa ilçesine taşınması planlanmaktadır. Bu hatta özellikle Çamdibi – Doğanyurt köyü arasında kullanılması planlanan 3,5 km lik yol hattı 2010 lu yıllarda Tokat İl Özel İderesi yol ağına katılmıştır. 
Köydes yol mevzuatına göre kullanılan bu yolun 2 şerit 3,5 m şerit ve 10 m platform genişliğinde olması gerekmekte iken, şerit genişliğinin 2-2,5m asfalt kalınlığının 5 -10 cm civarında olduğu belirlenmiştir. Yol çevresinde Doğu –Batı istikamette Mötürüs su kaynağının suladığı sebze bahçeleri ve üzüm bağları bulunmakta ve yılın 10 ayı yoğun çiftçilik faaliyetleri yürütülmektedir. 
Malzeme taşıma işleminde kullanılan her bir kamyonun iş genişliğinin 2,55 m olduğu dikkate alındığında özellikle bu 3,5 km lik alanda önlenemez kazaların olacağı ve can kayıplarının yaşanabileceği muhakkak olacaktır. Bu hali ile bu yol ağır yük taşıyan araçların kullanımına uygun değildir ve trafik güvenliğini tehlikeye atacaktır.
Yaban Hayatı
Ruhsat alanı bölgesi içerisinde zengin bir habitatı barındırmaktadır. Yaban hayatının oluşumundaki en önemli  faktör  su kaynakları, beslenme, güvenlik ve  ulaşımdır. Bölge derin çukur ve yüksekliklerin bulunmadığı, doğal düşmanlarına karşı korunmaya elverişli bitki örtüsü ile kaplı bir bölgedir. Bu özellikte bir habitatın yapay olarak oluşturulması mümkün olmadığı gibi işletmenin böyle bir taahhüdü bulunmamaktadır. 
Bölgedeki yaban hayatı orta ve uzun vadede yok olma riski ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Sosyal Tepki- Problem.
Açılması planlanan Taş ocağı işletmesi, konumu itibarı ile Çamdibi ve Doğanyurt köylerinde bulunan 300 aile 1000-1500 insanı doğrudan etkilemektedir. 
Doğanyurt-Çamdibi yolunu kullanan 5-8 köyde yaşayan 500-750 aile ve 1500-2500 kişiyi dolaylı olarak etkilemektedir. 
Bu ruhsatlandırma işleminden etkilenecek, ekonomik olarak zarar görecek, ilerleyen süreçte sağlık problemleri yaşayacak ya da taşıt trafiği sebebi ile zarar görmesi muhtemel insanlar için bu olay sosyal bir problemdir istenmemekte ve rıza gösterilmemektedir. 

19.02.2024
Erbaa Doğanyurtlular Derneği

Bu haber 338 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum