Reklam
Reklam

GESİ BAĞLARI TÜRKÜSÜ

GESİ BAĞLARI TÜRKÜSÜ (Söz ve Hikâyesi) Bu pazar herkesin çok iyi bildiği bir Kayseri türküsünün hikâye ve “tüm sözlerini” sizlerle paylaşacağım;

GESİ BAĞLARI TÜRKÜSÜ

GESİ BAĞLARI TÜRKÜSÜ (Söz ve Hikâyesi) Bu pazar herkesin çok iyi bildiği bir Kayseri türküsünün hikâye ve “tüm sözlerini” sizlerle paylaşacağım;

GESİ BAĞLARI TÜRKÜSÜ
11 Haziran 2020 - 23:56


 “Gesi Bağları”
  
  Pek bilinmez ama tamamı birbirinden muhteşem 125 kıtadan oluşur ! 


  Türkünün her satırında 
“Anaya olan ağıt”, adeta yürekleri dağlar,insanı kor gibi yakar...
  Tıpkı hüzünlü hikâyesi gibi;
  
“ Kayseri’de anne babasıyla yaşayan bir genç kız Kayseri'nin Gesi kasabasına gelin gider...
  O zamanın şartlarında dolmuş, otobüs hatta araba dahi ulaşım aracı olarak yoktur...
Varsa yoksa merkep ya da atlarla...
  Gesi’ye gelin giden bu kız evlendikten sonra bir daha ailesini görmeye gidemez,hiç götüren de olmaz. 
  Bu durum kızın içine kor gibi düşer, anne özlemi onu yakar, kavurur. 
Kocası da vurdumduymaz, gamsız biridir, genç kızla hiç ilgilenmez. 
  Kayınvalidesi ise düşman başına...Kıza yapmadığı cefayı bırakmaz. 
   Kocasının ilgisizliği, kayınvalidesinin zulümleri altında  günler geçer...  
   Genç kızın delikanlıdan çocukları olur...
Onlarla avunmaya çalışır, 
anne baba özlemini onlarla unutmaya çalışır ama heyhat! Nafile... 
  Annesine olan özlemi bir türlü dinmez, geçmek bilmez.
Her kız evladı gibi o da anneye düşkündür...
Annesinden hiç haber alamadığı için çok üzülmekte...
Kahrolmakta... 
   Aylar, yıllar geçer ve kötü haber gelir.
Annesinin öldüğünü öğrenir !  
  Bu acı ve üzüntü ile Gesi’nin güzel bağları arasında hem ağlayarak hem de ağıtlar yakarak,
işte bu meşhur “Gesi Bağları” türküsünü söyleye söyleye dolaşır durur...“

     GESİ BAĞLARI  (Sözleri)

•Gesi bağlarında dolanıyorum 
•Yitirdim yarimi,aman aranıyorum
•Bir tek selamına güveniyorum 
•Gel otur yanıma, hallarimi söyleyim 
•Derdimden anlamaz,ben o yari neyleyim 

•Gesi bağlarında üç top gülüm var 
•Hey Allah'tan korkmaz,sana bana ölüm var
•Ölüm varsa bu dünyada zulüm var 
•Atma garip anam, beni dağlar ardına 
•Kimseler yanmasın anam yansın derdime.

Yöre; Kayseri
Kaynak; Ahmet Gazi Ayhan
Derleyen; Muzaffer Sarısözen
.............................................
            
             125 KITASI
   Pek bilinmeyen ancak,
her satırı yürekler dağlayan,
gönüllere kor gibi düşen 125 kıtası;

1
•Gesi bağlarından gelsin geçilsin
•Kurulsun masalar, rakı konyak içilsin
•Herkes sevdiğini alsın çekilsin
•Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
•Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
2
•Gesi bağlarında bir top gülüm var
•Hey Allah’tan korkmaz, 
sana bana ölüm var
•Ölüm var da şu gençlikte zulüm var
•Atma anam atma beni dağlar ardına
•Kimseler yanmasın 
anam yansın derdime
3
•Gesi bağlarında tokaştım taşa
•Gardaş ekmeğini, kakarlar başa
•Çalışıp yeldiğim emeğin boşa
•Örtün pencereyi değmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
4
•Gül koymuşlar menekşenin adını
•Dünyada almadım ben muradımı
•Ben ölürsem dertli koyun adımı
•Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
•Kör olsun gözlerim, 
sürme çekmeyim.
5
•Gesi bağlarında üç ırgat işler
•Anamdan mı gelir şu uçan kuşlar?
•Analar doğurur ele bağışlar
•El kadar alnımda, kara yazım var
•Evvel başım idi, bir de kuzum var
6
•Gesi bağlarının gülleri mavi,
•Ayrıldım anamdan gülemem gayrı,
•Alımı yeşili giymeyim gayrı.
•Gel otur yanıma, başımın tâcı
•Ayrılık günleri ölümden acı
7
•Gesi bağlarında dolanıyorum,
•Yitirdim yârimi aranıyorum
•Bir çift selâmına güveniyorum
•Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
•Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.
8
•Sac üstünde fısır fısır bazlama
•Ana yâralıyım ciğer közleme
•Ben ölüyom gelir diye gözleme
•Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
•Bize sebep olan içten vurulsun.
9
•Şu görünen bahçe bağ mola?
•Şu dağın ardında anam var m`ola?
•Anam da benim gibi yanar m`ola?
•Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
•Kulların başına gelmedik olmaz.
10
•Gesi bağlarında kaynar serince
•İçerim kan ağlar anam seni anınca
•İflah olmam ben bu dertten ölünce
•Yaz yaz mektubunu postaya bırak
•Varamam yanına yollarım ırak.
11
•Şu dereden akan bulanık seller
•Derdi ben içerim ne bilsin eller
•Oturup ağlasam delisin derler
•Gayri dayanacak özüm kalmadı
•Mektuba yazacak sözüm kalmadı….
12
•Ocağa et koydum yiyesim geldi
•Ciğerim anamı göresim geldi
•Açıp mezarım giresim geldi
•Ne deyip ağlayım alın yazısı
•Kader böyle imiş onmaz bazısı
13
•Gesi bağlarında şıvga dalım yok
•Derdimi söylesem dinleyenim yok
•Herkes güler oynar, sorgu sual yok
•Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
•Gidiyom gurbete benim nem kaldı?
14
•Gesi bağlarında bülbüller öter
•Ateşim yanmadan tütünüm tüter,
•Bana bir hal oldu ölümden beter.
•Ne deyim ağlayım ah alnımın yazısı,
•Böyle olur anam gelinlerin bazısı
15
•Gesi bağlarında kılarım namaz,
•Kılarım kılarım Hakk`a yâramaz,
•Dostun ettiğini düşman yapamaz.
•Meğer taşa biber ekilmez imiş
•Kötülerin kahrı çekilmezimiş
16
•Bir yüzük yaptırdım dar mı geliyor?
•Gurbet eller sana zor mu geliyor?
•Yalınız yatması ar mı geliyor?
•Gel otur yanıma, başımın tacı
•Ayrılık günleri ölümden acı
17
•Dağdan yuvarlandı kayalarımız,
•Gam ile yuğrulmuş mayalarımız,
•N`ola taş doğuraydı analarımız.
•Yaz yaz mektubunu postaya bırak
•Varamam yanına yollarım ırak.
18
•Bu yıl meyve çoktur dallar götürmez
•Dağlar diken olmuş kervan oturmaz,
•Benim bağrım yufka sitem götürmez,
•Örtün pencereyi değmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
19
•Gesi bağlarında pişirdim nohut
•Yârim ben ölüyom sen beni unut,
•El kadar yavrumu yerime büyüt
•Yas tutsun ellerim, 
kına yakmayım,
•Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.
20
•Gesi bağlarına indi bir Frenk
•Ah çeker ağlarım dayanmaz yürek
•Gönderin yârimi o bana gerek
•El kadar alnımda, kara yazım var
•Evvel başım idi, bir de kuzum var
21
•Gesi bağlarında kaynar kum idim
•Fener gibi yanan anam mum idim
•Evvel Allah sonra, sensin ümidim
•Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
•Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
22
•Gesi bağlarında bir top gül idim
•Yağdı yağmur güneş vurdu eridim
•Ezel yârin sevgilisi ben idim
•Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
•Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.
23
•Gesi bağlarında geçilmez yastan
•Her yanım ıslandı yağmurdan yaştan
•Sağ yanın ağrırsa sol yana yaslan
•Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
•Bize sebep olan içten vurulsun.
24
•Gene kalaylandı sofranın tası,
•Silerim durulmaz gözümün yaşı
•Şu benim çektiğim soysuzun işi
•Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
•Kulların başına gelmedik olmaz.
25
•Yüceye kaldırın gelin ölüsü
•Elmalar donatın söğüt dolusu
•Bana derler kadersizin birisi
•Yaz yaz mektubunu postaya bırak
•Varamam yanına yollarım ırak.
26
•Gesi bağlarında ötüşür kuşlar
•Kalmadı başıma değmeyen taşlar
•Anam bana kıydı ele bağışlar
•Gayri dayanacak özüm kalmadı
•Mektuba yazacak sözüm kalmadı….
27
•Gesi bağlarında üç ağaç iğde
•Ciğerim tutuşur gözlerim yerde
•Çârem yok tutuldum amansız derde
•Ne deyim ağlayım alnım yazısı,
•Böyle olur gelinlerin bazısı
28
•Ah çeker ağlarım dinmiyor acım
•Ne yapsam silinmez şu alın yazım
•Böyle m`olur gelin iken şu yüzüm?
•Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
•Gidiyom gurbete benim nem kaldı?
29
•Gesi bağlarının erimez karı
•Ciğerim sızılar ağlarım zâri
•Evvel benim iken şimdi el yâri
•Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
•Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
30
•Halımı dokuyup bağ mı tutayım?
•Issız gecelerde nasıl yatayım?
•Kendimi ben ırmağa mı atayım?
•El kadar alnımda, kara yazım var
•Evvel bir başımdı, şimdi kızım var
31
•Urganım atmadık dallar mı kaldı?
•Başıma gelmedik hallar mı kaldı?
•Bende söylemedik diller mi kaldı?
•Meğer taşa biber ekilmez imiş
•Kötülerin kahrı çekilmezimiş
32
•Gesi bağlarında üç oylum kaya
•Yatamam yıldızı hep saya saya
•Tan vakti arkadaş olurum aya
•Atma anam atma beni dağlar ardına
•Kimseler yanmasın anam yansın derdime
33
•Gesi yamacında öten gumrular
•Ötüp de yuvada yatan gumrular
•Halimi görüp de utan gumrular
•Örtün pencereyi değmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
34
•Kurbağalar sağ yanımda ötüşür
•Ötüşür de zıp zıp zıplar sekişir
•Yazıda yatanın üstü pek üşür
•Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
•Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.
35
•Katar katar gökyüzünde uçan kaz
•Köşe bucak avcılardan kaçan kaz
•Söyleşip yâr ile bana açan kaz
•El kadar alnımda, kara yazım var
•Evvel başım idi, bir de kuzum var
36
•Gesinin bahçeleri yoncalıklar
•Tatlı suda oynar ala balıklar
•Gelin saçlarında ince belikler
•Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
•Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
37
•Gesiye giderken yollar ayrılır,
•Bindim arabaya başım devrilir,
•Bize kısmet gurbet elde verilir.
•Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
•Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.
38
•Ne deyim ağlayım alnım yazısı
•Gütmezimiş anaların kuzusu
•Gütmezimiş anaların yavrusu
•Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
•Bize sebep olan içten vurulsun.
39
•Tıkır tıkır merdivenden inmedim
•Güle güle yâr koynuna girmedim
•Cahilidim kıymetini bilmedim
•Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
•Kulların başına gelmedik olmaz.
40
•Kuruldu kazanım herenim yoktur
•Söküldü sim saçım örenim yoktur
•Kapıdan içeri girenim yoktur
•Yaz yaz mektubunu postaya bırak
•Varamam yanına yollarım ırak.
41
•Gesi bağ bahçe bağ mola?
•Şu dağın ardında anam var mola?
•Oturur da beni yadeder moola?
•Gayri dayanacak özüm kalmadı
•Mektuba yazacak sözüm kalmadı….
42
•Gesi bağlarında bulanık seller
•Derdim içerimde ne bilsin eller,
•Oturup ağlaşam divâne derler
•Ne deyip ağlayım alın yazısı
•Kader böyle imiş onmaz bazısı
43
•Ateş alıp ısınmadım korunda
•Güle güle yâr gezmedim kolunda
•Methim gezer, elalemin dilinde
•Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
•Gidiyom gurbete benim nem kaldı?
44
•Yüce dağ başında kamber tay olur
•Anamı andıkça aklım zay olur
•Ayrılık dediğin birkaç ay olur
•Ne deyim ağlayım alnımın yazısı,
•Böyle olur gelinlerin bazısı
45
•Bülbül gelmiş gül dalına konuyor
•Hangi dala yuva yapsa kuruyor
•Herkesin yâri yanında duruyor
•Meğer taşa biber ekilmez imiş
•Kötülerin kahrı çekilmezimiş
46
•Bülbülüm uçtu da kafesi durur
•Ne güzel ellerin baban da görür
•Babasız yuvada evlât mı büyür
•Meğer taşa biber ekilmez imiş
•Kötülerin kahrı çekilmezimiş
47
•Gesi Bağlarında takıldım taşa,
•Kardeş ekmeğini kakarlar başa,
•Yelip çalıştığım, emeğim boşa,
•Atma anam atma beni dağlar ardına
•Kimseler yanmasın anam yansın derdime
48
•Dolup dolup taşar gözüm pınarı
•Arayıp bulayım özüm o yâri
•Ne etsin durdursun bendeki zarı
•Örtün pencereyi değmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
49
•Gesi bağlarında kumrular olur
•Zayıf kalan yavru yuvada kalır
•Erken tüleyenler ömürlü olur
•Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
•Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.
50
•Gesi bağlarında bade içerler
•İçerler de hep kendinden geçerler
•Şafakla birlikte yonca biçerler
•El kadar alnımda, kara yazım var
•Evvel başım idi, bir de kuzum var
51
•Yazmam gül yaprağı düremem gayrı
•Yalınız evlere giremem gayrı
•Bana bir hal oldu giremem gayrı
•Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
•Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
52
•Gesi bağlarının gülü olayım
•Arayı arayı yâri bulayım
•Gül, bülbülden başkasına sorayım
•Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
•Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.
53
•Gesi bağlarında kamber tay olur
•Anamı andıkça anam aklım zay olur
•Ayrılık dediğin bir kaç ay olur
•Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
•Bize sebep olan içten vurulsun.
54
•Sandıktan basmamı giyesim geldi
•Ciğerim anamı göresim geldi
•Varıp iki elin öpesim geldi
•Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
•Kulların başına gelmedik olmaz.
55
•Sofraya oturdum gelin kız gibi
•Yüzüme bakarlar imkansız gibi
•Ortadaki yemek acı tuz gibi
•Yaz yaz mektubunu postaya bırak
•Varamam yanına yollarım ırak.
56
•Güğümlere su doldurdum ılımış
•Benim kader ilk akşamdan uymuş
•Ne yapayım dostlar yazgım buyumuş
•Gayri dayanacak özüm kalmadı
•Mektuba yazacak sözüm kalmadı….
57
•Gesi bağlarını belleyen olsa
•Şu cahil gönlümü eyleyen olsa
•Beni de anama yollayan olsa
•Ne deyip ağlayım anam alın yazısı
•Kader böyle imiş anam onmaz bazısı
58
•Merdiveni tıkır tıkır inerken
•Yazması boynunda yâri överken
•Uyumuşum ak gerdandan severken
•Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
•Gidiyom gurbete benim nem kaldı?
59
•Gesi bağlarında has nâne biter
•Bana bir hal oldu ölümden beter
•Sevdiğim ettiğin canıma yeter
•Ne deyim ağlayım alnımın yazısı,
•Böyle olur gelinlerin bazısı
60
•Bu nasıl tecelli bu nasıl kader
•Derdim içimdedir ne bilsin eller
•Otursam ağlasam deli mi derler
•Meğer taşa biber ekilmez imiş
•Kötülerin kahrı çekilmezimiş
61
•Gesi bağlarında gülünen çayır
•Ana ben ölüyom başını çevir
•Kaynanam imansız, güveği gavur
•Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
•Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
62
•Elimi atmadık dallar mı kaldı?
•Başıma gelmedik haller mi kaldı?
•Beni söylemedik diller mi kaldı?
•Atma anam atma beni dağlar ardına
•Kimseler yanmasın anam yansın derdime
63
•Gesi bağlarının yılanı olsam
•Dolanı dolanı yanına varsam
•Yattığın yastığa başımı koysam
•Örtün pencereyi anam değmesin yeller
•Dertli olduğumu anam bilmesin eller
64
•Gesi bağlarında gülünen süsen
•Hiç iflah olmuyor yârine küsen
•Candan kimsen yok ki derdini disen
•Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
•Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.
65
•Anam yok ki baş ucumda ağlasın
•Babasıza kız kuşağı kim bağlasın?
•Kardeş yok ki dönüp dönüp çağlasın
•El kadar alnımda, kara yazım var
•Evvel başım idi, bir de kuzum var
66
•Bülbüle su verdim altın tasınan
•Yolunu beklerim anam bir hevesinen
•Günlerim geçiyor çığlık sesinen
•Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
•Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
67
•Çıra yanmayınca ceviz kavlamaz
•Ciğer yanmayınca gözler ağlamaz
•Ben derdimi desem kimse dinlemez
•Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
•Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.
68
•Gesi bağlarında bir tarla nohut
•Ben ölüyom anam bir Yasin okut
•Küçük kardeşimi yerime büyüt
•Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
•Bize sebep olan içten vurulsun.
69
•Bana gül diyorlar nasıl güleyim
•Yürekte ayrılık kime söyleyim
•Yaz mektup gönder de gönlüm eyleyim
•Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
•Kulların başına gelmedik olmaz.
70
•Bulamadım kır atımın gemini
•Süremedim gençliğimin demini
•Ben sürmedim eller sürsün demini
•Yaz yaz mektubunu postaya bırak
•Varamam yanına yollarım ırak.
71
•Çattım ocağıma hürmetim yoktur,
•Döktüm zülfü saçı örenim yoktur
•Anamdan babamdan gelenim yoktur
•Gayri dayanacak özüm kalmadı
•Mektuba yazacak sözüm kalmadı….
72
•Ekin ektim orak alıp biçmeye
•Ayran yaptım, testi ile içmeye
•Gavli karar kıldım burdan göçmeye
•Ne deyip ağlayım anam alın yazısı
•Kader böyle imiş anam onmaz bazısı
73
•İçesine ben salınıp gezmedim
•Haram lokma yeyip uçkur çözmedim
•Gesi bağlarını anam sensiz gezmedim
•Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
•Gidiyom gurbete benim nem kaldı?
74
•Gesi yokuşunda kumrular uçar
•Uçar da haberi ellere saçar
•Herkes sevdiğine kucaklar açar
•Ne deyim ağlayım ah alnımın yazısı,
•Böyle olur anam gelinlerin bazısı
75
•Düzlüğünde harman edip savurdum
•Eleyip ısıttım, toprak kavurdum
•Koç yiğidi yazılara koyurdum
•Meğer taşa biber ekilmez imiş
•Kötülerin kahrı çekilmezimiş
76
•Engine yüksekli kayalarımız,
•Gam ile yoğrulu mayalarımız.
•Doğurmaz olsaydı analarımız,
•Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı,
•Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu
77
•Mezarımı geniş açın dar olsun,
•Etrafı mor sümbüllü bağ olsun,
•Ben ölüyom ahbablarım sağ olsun
•El kaldır anlımda türlü yazım var
•Evvel bir başımdı şimdi körpe kuzum var.
78
•Sandıktan basmamı giyesim geldi,
•Ayırdı şu dağlar da ölesim geldi
•Anam seni artık göresim geldi
•Örtün pencereyi esmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
79
•Gesi bağlarında da açılmış güller
•Derdimi söylesem de deli olmuş derler
•Şu gizli sevdamı da bilmesin eller
•Gel otur yanıma da boyu posu güzelim
•Gülerim ağlarım da ah çekerek gezerim
80
•Gesi bağlarında kaynar karınca
•İçim kan ağlar anam yaşıtım görünce
•Ben bu dertten iflâh olmam, ölünce
•Hep yalan mı oldu anam o geçen günler?
•Bahçemizde ötmez oldu anam bülbüller.
81
•Gesi bağlarında yiğitler gezer
•Eller ne bilsin anam yüreğim ezer
•Yârim gitti gurbete de hasreti üzer
•Ben gülsem oynasam anam yasak diyorlar,
•Varını eliniden anam alsak diyorlar.
82
•Gesi bağlarının köpeği olsam
•Koklayı koklayı da anamı bulsam
•Bulduğum yerde de öpüp koklasam
•Ama garip anam yazılara ayabana
•Keşke verseyidin köyümüzde çobana
83
•Gesi bağlarında da bülbüller öter,
•Anamın ekmeği de burnuma tüter
•El kadar verseler de o bana yeter
•El kadar alnımda türlü türlü yazım var
•Evvel bir başımdı, bir de körpe kuzum var
84
•Gesi bağlarında yolun sağında
•Güller çiçek mi açar yavru bağında
•Yavrusu koynunda elin yanında
•Yas tutsun ellerim kına yakmayım
•Kör olsun gözlerim de sürme çekmeyim
85
•Gesi bağlarına attım urganı,
•Üstüme örttüler gurbet yorganı
•Benim anam çifte kessin kurbanı
•Ne deyim ağlayım hep anlımın yazısı
•Kader böyle imiş onmaz bazısı
86
•Gesi bağlarında dikili taşlar
•Benden selâm söylen gökteki kuşlar
•Gurbetelde kaldı yâren yoldaşlar
•Örtün pencereyi esmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
87
•Her boyadan bir boyalı taşım var
•Yaşım küçük ne belalı başım var
•Feleğinen döğüşecek işim var
•El kadar alnımda türlü türlü yazım var
•Evvel bir başımdı, bir de körpe kuzum var
88
•Anam kirmenini alsın eline,
•Tarasın yününü taksın beline,
•Gelsin baksın yavrusunun haline,
•Ben gülsem oynasam yasak diyorlar
•Varını elinden alsak diyorlar
89
•Başına bürünmüş el kadar astar
•Asker babasını yavrusu ister
•Bir suretin sal da yavruya göster
•Neyleyim dünyayı yâr olmayınca
•Tomurcuk gül iken koklamayınca
90
•Gesi bağlarında salkım söğütler
•Oynaşırlar gölgesinde yiğitler
•Anam yok ki versin bana öğütler
•Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı
•Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu
91
•Ocağımı çattım harenim yoktur,
•Söküldü zülüfüm örenim yoktur
•Kapımdan içeri girenim yoktur
•Gel otur yanıma başımın tacı
•Ayrılık ekmeği zehirden acı
92
•Gesi bağlarında açıldı güller
•Sevdiği yanında sefada eller
•Hep bize dokanır yâramaz diller
•Ben gülsem oynasam yasak diyorlar
•Varını elinden alsak diyorlar
93
•Arı olsam her çiçeğe konarım
•Yâr yitirdim yana yana ararım
•Var mı benim şu Gesiye zararım
•Atma anam atma beni dağlar ardına
•Kimseler yanmasın anam yansın derdime
94
•Gesi dedikleri bir çatal dere
•Ahbablar içinde yüreğim yâra
•Çok emekler verdim vefasız yâra
•Örtün pencereyi esmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
95
•Yine suyla doldu sokunun taşı
•Silerim de dinmez gözümün yaşı
•Benim çekdiklerim bir soysuz yası
•Meğer taşa biber ekilmezimiş
•Kötülerin kahrı çekilmezimiş
96
•Anam beni ne hal ile doğurdu
•Çok kapıda hamur edip yoğurdu
•Gücüm yeter yetmez işler buyurdu
•Gurbet elde neler geldi başıma
•Anam yokki şu derdime katıla
97
•Anam, mendilimi düremiyorum
•Yalnızım, evlere giremiyorum
•Anasız babasız duramıyorum
•Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
•Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu
98
•Anam yok ki ağıdımı dinlesin
•Babam yok ki şikâyetim, inlesin
•Şu cahil gönlümü kimler eğlesin
•El kadar alnımda türlü türlü yazım var
•Evvel bi başımdı, şimdi körpe kuzum var
99
•Gesi bağlarında gülüm duruyor
•Hangi dala yuva yapsam kuruyor
•Bülbül bile kadersizi biliyor
•Ne deyip ağlayım hep alnımın yazısı
•Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu
100
•Yazmam gül yaprağı düremiyorum
•Yalnızım, eşikten giremiyorum
•Sökük sim saçımı öremiyorum
•Devşirdim çiçeği aman dalda nem kaldı?
•Gidiyom gurbete benim burda nem kaldı?
101
•Belletim bağımı yemedim üzüm
•Kaynattım pekmezi gelirim güzün,
•Garibe vermezler bir salkım üzüm
•Neyleyim ağlayım anam alın yazısı
•Kader böyle imiş anam onmaz bazısı
102
•Bu yıl çiçek çoktur dallar götürmez
•Dağlar diken olmuş kervan götürmez
•Benim bağrım yaz olmuş sitem götürmez
•Eğil dağlar eğil yârim, göresim geldi
•Siyah zülfüm yüzüne süresim geldi
103
•Yazmam gül yaprağı karanfil irenk
•Aksine vuruyor devranı felek
•Gesi bağlarında Leylâ diyerek
•Ah neyleyim anam şu alnımın yazısı
•Kader böyle imiş anam onmaz bazısı
104
•Çırpını çırpını yuvadan uçtum
•Ağlayı ağlayı bu hale düştüm
•Getirin anamı babamdan geçtim
•Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı
•Gülmemiş dünyada anamın kuzusu
105
•Gesi bağlarını gördün mü bilmem?
•Bahçesinde bağdaş kurdun mu bilmem?
•Gizli sırlarıma erdin mi bilmem?
•Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
•Halimden bilmeyen ben o yâri neyleyim
106
•Vakit gelmeyince söğüt mü kavlar?
•Ciğer yanmayınca gözler mi ağlar?
•Oturup ağlasam gözyaşım çağlar?
•Gel otur yanıma hallerim söyleyim
•Halimden bilmiyor ben o yâri neyleyim
107
•Gesi bağlarında geçemiyorum,
•Az doldur kadehi içemiyorum
•Anamdan babamdan geçemiyorum
•Ölüm olmasın da ayrılık olsun
•Bize sebep olan içten vurulsun
108
•Gesiye giderken yolun sağında
•Güller açmış, nazlı yârin bağında
•Yeni değmiş on üç ondört çağında
•Gel otur yanıma boyu posu güzelim
•Dost düşman yanında güler oynar gezerim
109
•Eşik arasında fenerim yitti
•Feleğin ettiği gücüme gitti
•Bana ettiğini kimlere etti
•Atma garip anam beni dağlar ardına
•Kimseler yanmasın anam yansın derdime
110
•Ellerin mektubu gelir okunur,
•Benim yüreğime hançer sokulur
•Bugün posta günü canım sıkılır
•Atma anam beni dağlar ardına
•Kimseler yanmasın anam yansın derdime
111
•Everekin bayırına düzüne,
•Döndüm baktım karlar yağmış izime,
•Uyma dedim uydun eller sözüne
•Sağ olanlar bir olur kavuşur
•Küs olanlar bir gün gelir barışır
112
•Gesinin etrafı tozlu yol mola?
•Salını salını gelen yâr mola?
•Urgan atıp ölsem ölüm zor mola?
•Şimdi ben anladım onmadığımı,
•Daha çilelerim dolmadığını
113
•Gesinin evleri kemer kemerdir
•Derdim içerimde küme kümedir
•Ağlamak dururken gülmek nemedir?
•Örtün pencereyi esmesin yeller
•Dertli olduğumu bilmesin eller
114
•Söktüm sim saçımı örenim yoktur
•Kapıdan içeri girenim yoktur
•Ağlasam sızlasam görenim yoktur
•Doğurmaz olsaydın anam başım belalı
•Bir murat almadım anam doğdum doğalı
115
•Salkım söğüt gibi dallarım yerde
•Gözlerim o yâri gözlerim yolda
•Götürün anama evleri nerde?
•Gurbet elde neler geldi başıma
•Anam yok ki şu derdime katalana
116
•Şu dağlara çıksam yolu arasam
•Mendilim elimde döne döne ağlasam
•Anam yok ki ben derdimi söylesem
•Ne deyim ağlayım anam alın yazısı
•Kader böyle imiş anam onmaz bazısı
117
•Tel tel olur Kayseri’nin ovası
•Yüzüne bakmadım karın doyası
•Taze olur evlilerin boyası
•Ne deyim de ağlayayım alın yazısı
•Gülüp oynamıyor gelinler bazısı
118
•Yüce dağ başına gelmesin eller
•Bugün efkarlıyım açmasın güller
•Diz dize gelip de döktüğüm diller
•Ne deyim de ağlayayım bu böyle olmaz
•Kulların başına gelmedik olmaz
119
•Gesiye gidenin bağrı taş gerek
•Altı saltanatlı bir gardaş gerek
•Ağlamak dururken gülmek ne gerek
•Yas tutsun ellerim kına yakmayım
•Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim
120
•Bülbüle su verdim altın tasınan
•Yolunu beklerim bir hevesinen
•Ocağın başında altın fesinen
•Ölüm olmasın da ayrılık olsun
•Bize sebep olan Allah’tan bulsun
121
•Gesi bağlarında gül ile nergis
•Sabahlar olmuyor sevdiğim sensiz
•Cennetin köşkün de olamam sensiz
•Yas tutsun ellerim kına yakmayım
•Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim
122
•Kırıldı kanadım kefenem yoktur
•Kapıdan içeri girenim yoktur
•Gurbette anamın haberi yoktur
•Beklerim yolunu gelene kadar
•Çekerim derdini ölene kadar
123
•Kütür kütür kırdın felek dalımı
•Kimselere diyemiyom halimi
•Ben sana ne yaptım Allah zalimi
•Neyleyim neyleyim hep alnım yazısı
•Gülmemiş bu dünyada anam kuzusu
124
•Gesi bağlarında dolanıyorum
•Yitirdim yârimi aranıyorum
•Bir çift selâmına güveniyorum
•Eğil dağlar eğil gülleriniz açtı mı?
•Benim sevdiceğim burdan geçti mi?
125
•Yağmur yağar ince elek tülbentten
•Kurtar Allah’ım beni gayri gurbetten
•Ölmeyince kurtuluş yok bu dertten
•Yol ver dağlar ben gideyim sılâma
•Sılâm zümrüt beni sakın kınama!

....................................................
Mustafa Cingil
30/06/2019
Pazar

“TARİH PAZARI” Sayfam;
https://www.facebook.com/tarihpazari
#tarihpazari

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum