Küresel kapitalizm, aile işletmelerinin canına okudu; tarlaların son sahibi bankalar olmaya başladı

Küresel kapitalizm, aile işletmelerinin canına okudu; tarlaların son sahibi bankalar olmaya başladı;

Küresel kapitalizm, aile işletmelerinin canına okudu; tarlaların son sahibi bankalar olmaya başladı

Küresel kapitalizm, aile işletmelerinin canına okudu; tarlaların son sahibi bankalar olmaya başladı;

Küresel kapitalizm, aile işletmelerinin canına okudu; tarlaların son sahibi bankalar olmaya başladı
27 Mayıs 2020 - 21:46 Üç dört kefil bulup getirene, ucu açık yüksek faizli krediler verilerek, köylü havuç peşinde koşan tavşana dönüştürüldü. 

İthal tarımsal ve hayvansal ürünlerle, yerli üretici terbiye edilmeye çalışıldı. 

Memleketimizde; 

1....Aile işletmeleri kökleşmeli ...

2....Kredi ve destekler, ne kefil sayısına ne toprak miktarına ne de ürüne verilmeli; aile işletmesinin, bilgi donanımı ve iş yapabilme kapasitesine göre şekillenmeli ...

3...Hayvansal ve tarımsal ürünler, stratejiktir; devlet, bu üretimin alfabesini bilmeli, kontrol etmeli, ihtiyaç halinde müdahale etmeli. ..

4....İki yıl arka arkaya işlenmeyen arazileri devlet kontrolüne almalı. ..

5....Türkiye, coğrafya olarak her bölgede ahır hayvancılığı yapılacak nitelikte değil: Bunun için, mera hayvancılığı özendirilmeli, yerli ırklar korunmalı. ..

6....Birkaç seçkin zümrenin keyfi için süt oğlağı ve süt kuzusu kesimi yapılmamalı; kuzu ve oğlakta yaş sınırı getirilmeli. ..

7....Çok yağmur alan bölgelerdeki otlar biçilmeli, istif edilmeli ve kurutularak, diğer bölgelere nakledilmeli. ..

8....Köylü, kendi doğal gazını ve güpresini üretebilmeli; solucan gübresi ve diğer doğal güprelere geçiş yapılmalıdır. 

9...Elektrik ve mazotu, dünya pazarları seviyesindeki bir fiyatla kullanmalı. ..

10. ..Faizsiz bir kredi kullanması yönünde formüller bulunmalı. ...

11....Kredi borcunu baba yapıyor; ödenemediği taktirde, tarlasına el konularak,  aile yokluğa mahkûm ediliyor.

12. ..Herkeste çalışma yeteneği olsa, bu topraklar 300 milyonu besler. ...ama gel gör ki herkes on iki ayın 3. 4 ayında çalışıyor geri kalan zamanda yatıyor. Oysa bu memleketin dağında taşında badem ve ceviz yetişir.

13. ..İktidar, mevcut bütün tarım ve kredi kooperatiflerini kaldırmalı.....yerlerine daha rasyonel birimler kurmalı. ...Eğer bu ülkede tereyağı ve saman ithalatı söz konusu ise bunun hesabını mevcut tarım kredi kooperatifleri vermelidir; bütün müdürlere görevden el çektirilmeli. ..

14. ...Sağlıklı bir aile işletmesinin varlığı, iç göçü önleyecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum