Reklam

NASIL BİR DEVLET SİSTEMİ ?

Sn. Turan Ateş Bey'in "NASIL BİR DEVLET SİSTEMİ ?" Başlıklı makalesini siz değerli okullarımızın ilgisine sunuyoruz.

NASIL BİR DEVLET SİSTEMİ ?

Sn. Turan Ateş Bey'in "NASIL BİR DEVLET SİSTEMİ ?" Başlıklı makalesini siz değerli okullarımızın ilgisine sunuyoruz.

NASIL BİR DEVLET SİSTEMİ ?
15 Kasım 2023 - 20:11          KLASİK BİR PARLAMENTER  SİSTEM....
      a) HALKIN SEÇTİĞİ BİR PARLAMENTO...
       b) HALKIN SEÇTİĞİ PARLEMENTO İÇİNDE; PARLAMENTONUN SEÇTİĞİ ve SEMBOLİK YETKİLERİ YANINDA; TEMSİL YETKİSİ OLAN BİR CUMHURBAŞKANI...
       c)PARLAMENTO İÇİNDE ÇOĞUNLUĞA DAYANAN BİR - BAŞBAKAN ve BAKANLAR KURULUNUN OLDUĞU  HÜKÜMET...
       d) HÜKÜMETE BAĞLI  İDARE...
                 xxxxx
      BUNUN  YANINDA  GÜÇLÜ BİR YARGI...
       a) TBMM.nin KARARLARINI ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN DENETLEYEN ANAYASA MAHKMESİ...
        b)Yargı Organları arasında Görev Uyuşmazlıklarını Çözümleyen UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ...
        c) Adliye Mahkemelerince verilen Kararların denetim  merci olan YARGITAY... 
         d) Hükümetin ve Tüm İdari Birimlerin Tasarruflarını; Hukuk sınırları içinde kalınarak alınıp-alınmadığını  Denetleyen  DANIŞTAY...   
         e) BÜTÇEYİ ve Tüm Devlet Harcamalarını, TBMM adına   De-netleyen  SAYIŞTAY...  
           f) Tüm SEÇİMLERİ, Türk Milleti adına Hukuk içinde kalarak yapan-denetleyen YÜKSEK SEÇİM KURULU...                                                                                        'DAN OLUŞAN  BAĞIMSIZ YARGI...
           g) YARGI MENSUPLARININ ( HAKİMLARİN ) ATAMA ve TÜM ÖZLÜK İŞLERİNİ YÜRÜTEN bir HAKİMLER-KURULU...  C. SAVCILARI  YÖNÜNDEN;  SAVCILAR KURULU...  
           h)TABİİ Kİ; VASIFLI ve HUKUK BİLİMİ EĞİTİMİ VEREN HUKUK FAKÜLTELERİ...                                                                                                          
             ı) ADALET Bakanının ; Bu Kurumların üzerindeki tüm etkile-rini kaldırmadan BAĞIMSIZ Yargıdan söz etmek uygun değildir.
         Bunları yerli yerine oturtmadan; BAĞIMSIZ   YARGIDAN BAHSETMEK MİZAHTIR....
                      xxxxx
         Hukuk Fakültelerinde; Hukukun ilkeleri ile eğitilen  Hukuçu-lardan Sınav ile belirlenen HAKİM-SAVCILARI belirleyerek görevlen-dirmeden Yargının Bağımsızlığından söz edilemez...
          -ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ; Yargıtay - Danıştay - Sayış-tay Üyeleri arasında; SEÇİM ile belirlenmelidir.
            Anayasa Mahkemesi; Anayasa Değişikliklerinin ve Kanunların Anayasaya Uygunluğunu, her yönü ile denetlemesi yanında; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Tüm Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyelerini Yüce Divan Sıfatı ile Yargılamaları görevi verilmelidir. Siyasi Partilerin; Anayasaya Uygunluğu çalışmalarını denetlemesi ... Gerektiğinde Kapatma Görevi verilmelidir.
          -UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ Başkan Ve Üyeleri; Eşit sayıda Yargıtay ve Danıştay Üyeleri arasında Seçim ile elirlenmektedir. Mahkeme Başkanı ise; Anayasa Mahkemesi Üyeleri arasında Seçim ile belirlenmektedir.
         Adli-İdari Yargının Görev alanları arasındaki sorunları çözmektir.
         - YARGITAY ( MAHKEME-İ TEMYİZ)ÜYELERİ de; HSK.tarafından; Vasıflı İlkderece Mahkemesi Hakimleri arasında Seçim ile belirlen-mektedir.Yargıtay Başkanı ve Daire Başkanları da Üyeler arasında seçim ile belirlenmektedirler.
         İlkderece Mahkemesi olarak;baktığı Davalar dışında; Adli yargıdaki İlkderece ve BAM'da gelen Dava dosyalarını inceleyerek; TEMYİZ Mercii olarak karar vermektedir.
           -DANIŞTAY ( ŞURAY-I DEVLET ) ÜYELERİ de;  İdari Yargı Hakimleri arasında HSK tarafından Seçim ile belirlenmelidir. Danıştay Başkanı ve Daire Başkanları  da Kendi Üyeleri arasında, Mahkeme Üyelerince seçilmelidir.
          Yalnız DANIŞTAY ÜYELERİ;  Milli Eğitim Bakanlığında Genel Müdür olan  Matematik Öğretmeninden DEĞİL;  İdari Yargı bünye-sindeki Hakimlerden HSK tarafından  SEÇİLMELİDİR... Danıştay'da Kanun Tasarıları ve Tüzükler hakkında Hükümete GÖRÜŞ Bildirir. Tüm İdari Tasarrufları; Mahkeme olarak Denetler. BİM'de de Gelen Kararları Temyiz yolu ile de inceler.
          -SAYIŞTAY ( DİVAN-I MUHASEBET ) ÜYELERİ ise; kendi Bün-yesindeki Meslek Mensup-ları  ve Maliye Bakanlığının Bürokratları arasından; SAYIŞTAY Genel Kurulu ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür-lerince seçilmelidir. TBMM.ce ÜYE SEÇİMİ Yerinde ve Hukuka da uygun değildir.
         Sayıştay'ın Görevi; BÜTÇEDEKİ Harcamaları TBMM adına de-netlemektir. Yani; BÜTÇE Harcamaların Yasaya uygun olup-olmadı-ğını Yargı Organı olarak denetler.
                      xxxxx
       Bu ORGANLARIN-KURUMLARIN; Siyasal Yönetimin Denetin ve Kontrolundan Uzak tutulması gerekir. Devletin Kurumlarının tüm Harcamaları SAYIŞTAY Denetiminde olmaıdır.
      Sayıştay; Sıkıntılı süreçlerden geçti...Çünkü, Denetim Anayasa ve Hukuka uygun yapılmasını hedeflediler...  
      -Temel hakların Güvence altına alınması gerekir.
       -Yasaların ANAYASAYA Uygunluğu önemlidir. Bu Görev, Anayasa mahkemesinindir. Bunun Sağlanması gerekir.
      -Hukuk Devletinde; Yönetimin de Hukuka  Bağlı olması gerekir.
    Demokrasinin gereği de bu olsa gerek...
        -Yargı Organlarının  Bağımsızlığını ve Güvenirliğini sağlayacak koşulların  yerleştirilmesi gerekir.
          Hukuk Devleti kavramını, tam karşıtı olan " POLİS DEVLETİ " kavramı ile kıyaslayarak değerlendirmek gerekir.
          Hukuk Devleti, yurttaşlara  HUKUK GÜVENLİĞİNİ  sağlayan Devlet demektir.
           İşte; HUKUK DEVLETİ özlemi; hepimizin bir isteği olsa gerek...
           Saygı ile...

Bu haber 264 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum