Reklam

TURAN ATEŞ YAZDI: DEPREM ve DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER...

DEPREM ve DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER...

TURAN ATEŞ YAZDI: DEPREM ve DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER...

DEPREM ve DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER...

TURAN ATEŞ YAZDI: DEPREM ve DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER...
08 Şubat 2024 - 22:29

KAMUOYUNA.....
.
06.02.2024 Günü İzmit Adliyesinde bir İŞ nedeni ile gittim... Trenden indim ve eski tren yolu güzergahında; Adliye binasına doğru yürümeye başladım...Ne de olsa 2009-2010 yılı aynı yoldan Adliye binasına gittim ve dönüş yaparak; tren ile İstaanbul'a döüş yapardım...
Yalnız, bu güzergahın gidiş yönüne dogru 500 metre gibi bir gidiş yolu kapatılmış ve lokanta-kahvehane gibi tesisler kurulmuş...
Yalnız; bir Km. mesafeli güzergaha ; KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE de; Maraş ve 9 İlimizin BİR Yıl önce yaşanan Depremin anısına bir PROĞRAM Hazırlanmış...
Ufak çadırlar, konteynir benzeri yapıtlar....Bunların içinde ve önünde; DEPREM SONRASI; KORUNMAK İÇİN Alınması gereken önlemlere ilişkin tüm aletler...
Oksiyen tüpünden ....Enkaz kaldırma aletleri....Kurtarma yapacak Uzman Kişilerimiz kıyafetleri ile alandalar... Depreme uygun Müzik eşliğinde gösteriler...
Bu konuda kitaplar...Broşürler...Resimler....Maskeler...Tam bir Tanıtıcı gösteri...
Yani; DEPREMDEN HEMEN Sonra B.ŞEHİR Belediyesi olarak hazırız...Enkazlardan İnsan ve malları çıkarmak amaçlı aletler ve Uzman KİŞİLER....
Beni de bir kaç noktadan tanıdılar ve Çay ile Kandil Simidi ikram ettiler...
Beni de; ne de olsa eski KOCAELİ SEÇİM Kurulu Başkanı HAKİM Olduğum için tanıdılar...O dönemlerde kaleme aldığım; " DEPREM HUKUKU " adlı kitabımı anımsattılar...
xxxxxxx
Bende; tanıdık ve sohbet ettiğim bir kaç Yetkiliye;
"DEPREM Son-rası ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERDEN ÖNCE; DEPREMİN YIKAMA-DIĞI BİNALAR İÇİN ALINMASI GEREKEN SİSTEM ve ÖNLEMLER TA-NITILMALIYDI..." dedim...
Merhum İsmet Paşa Cumhurbaşkanı iken; Sakarya ili girişinde SAKARYA Nehri üzerinde geçerken resmi Kıyafetli ORMAN MUHAFAZA Memurlarını görür...
PAŞA sorar... Bu köprü üzerinde ne yaptıklarrını...
Orman Muhafa Memurlarından birisi;
"Paşam...Karşı ORMANLARDA; Kaçakçılar Orman Ağaçlarını kesip Sakarya Nehrine atıyorlar...Bu Köprünün ayağından da çıkarıp, Komyonları yükleyip kaçırıyorlar...Bu tomrukların kaçırılmasını önle-mek için buradayız..."
Paşa;
"Sizin göreviniz önce ORMAN Ağaçlarını kestirmemek!... Kes-tirdikten sonra kıymeti kalmaz..." derler...
Belediyelerin Öncelikli Görevleri; DEPREM RİSKLİ Alanlarını Konuta ve Yapılaşmaya açmamaktır.Bu alana yapılmak istenen Yapıları önlemektir.
Bu tür alanları Yerleşim Bölgesi ilan et. Ve KONUT-İŞYERİ gibi yapılaşmaya açarak; DEPREME karşı önlem olamaz...
Bu Alanları Yapılaşmaya Kapatırsanız ve Yapılan YAPILARI; Tek-noloji kullanarak; Depreme uygun olarak yapar ve yapılmasını sağ-larsanız; Deprem sonrası; ENKAZLARDA İNSAN ve Mal kurtarma EKİPLERİNE de gerek kalmaz...
xxxxxxxx
6 Şubat 2023 gecesi; herkes uykuda iken,K. MARAŞ ve komşu illerimizde yaşanan ve bir DOĞA OLAYI olan DEPREM, hepimizi de üzdü ve yaşamımıza da ağır bir darbe vurdu.Neden bu deprem bu kadar ZARAR verdi? Bu sorunun cevabı aranırken de, özünde KUSURLU ve SORUMLULARI da artık belirlemenin ve HUKUKUN Kurumlarının KURALLARINI da acımasızca uygulamalarının zamanı geldi ve geçiyor.
Ben 17 Ağustos 1999 BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ ve tüm artçılarını yaşamış bir HUKUKÇU olarak değerlendiriyorum. Beni, Anadolunun tüm BÖLGELERİNİ gezdirip; YERLEŞİM Bölgelerini ve tarım arazilerini inceledikten sonra da; açık YÜREKLİLİKLE de SO-RUMLULARI açıklayabilirim...
Patates, mısır ve pancar tarlalarına Yurttaşların Konut yapmasını ENGELLEMEYİP; aksine teşvike denler...
Sakarya Ovasına, Adana, Mersin ve Antalya illerimizin NARENCİ-YE bahçelerini KONUTA dönüştürülmesine göz yumanlar...
Bilime, Bilim Adamına değil,Hurafeye ve doğmatik vasıflı sözde Ehil insanlara inananlar ve düşüncelerine DEĞER verenler...
Ülkemizde, Yerleşim Alanlarını belirleyen bir Kurum henüz yok gibidir. Mevcut Kurumlarda SİYASETİN ve SİYASİLERİN emir ve tel-kinlerininin altında ezilmektedirler.
Ülkemizde, Karpuz Sergisi açan ve satışını yapan cahil kişilerin , İNŞAAT Bilimi ile ilgili hiç bir bilgisi ve ilgisi olmayan bazı Kişilerin İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN sahibi olduğu; İNŞAAT ve MİMARI alanında Eğitim yapmış ve uzmanlaşmış KİŞİLERİN; bu sektörde ASGARİ ÜC-RET ile istihdam edildiği Ülkemizde; DEPREMİN Boyutlarının büyük-lüğüne ve verdiği HASARLARA ve CAN KAYIPLARINA da üzülme-yelim.... Ve.....
SORUMLULARDAN HESAP SORALIM...
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası; görev yaptığım bölgenin BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ Listesini inceledim. Çoğunluğunun İNŞAAT SEKTÖRÜNDE görev almış kişiler olduğunu gördüm. Seçim sonrası hepsinin de Mazbatalarını Ben vermişim....
Kimi Emlakçı...Kimi Müteahhit...Kimi yap-satçı... Kimisi İnşaat malzemeleri Üreten ve Pazarlayanlar...
Yerel Yönetimler ; İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ Denetleyemiyor...
xxxxxx
Uzakdoğu ülkesi olan Japonya'da 8 şiddetinde DEPREM olu-yor..Ama, kimsenin burnu bile kanamaz. Neden?
Çünkü Japonya 'da İnsanları DEPREM ile Yaşamayı öğreniyorlar... Öğretiliyor...
Ya Bizim ülkemizde?..."SARI ÖKÜZ Masalları...Tanrıdan geldi, masalları..."
17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde; Sakaya ilinde yeni yapılan ve Enkaz olan ELMAS OTEL'de bizim Yurttaşlarımız,Otelin giriş kısmındaki ÇIKIŞ Kapısından çıkmaya yönelirlerken;Uzak Doğu-lu JAPON , KORE ve ÇİN Yurttaşları ÇATI Katına doğru yönelip kaç-maya çalışıyorlar..
İşte; UZAK DOĞU İnsanına DEPREM ile YAŞAMA eğitimi veril-miş... Bizim DEPREM Eğitimi gibi; "SARI ÖKÜZ Dersi..." verilmemiş.
Bizim Deprem Eğittimi; "SARI ÖKÜZ ve Allahın Takdiri..."
Artık; Deprem ile YAŞAMAYI öğreneceğiz ve Çocuklarımıza da öğreteceğiz. İlköğretim Çağında başlamak üzere; Dünya Haritası, Ülkeler, yaşam koşulları, Kültür ve Medeniyet anlatılırken; Deprem ile Yaşam kuralları da öğretilmelidir. Okullarda sadece; DEPREMİN adından bahsedilir. Ama korunma ve beraber yaşama kuralları öğretilmez.
Tüm Okullara; haftadan bir saatlik DEPREM DERSİ konmalıdır. Dünyanın ve Ülkemizin ve özellikle de bulundukları BÖLGELERİNİN ZEMİN ve Depreme Karşı Direnci anlatılmalıdır. DEPREMDEN Korun-ma Dersi, Beden Eğitimi dersi gibi; FİZİKİ olarak uygulanmalıdır.
Saygı ile....

Bu haber 188 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum