Demokrasi Misak-ı önerisi
Konuk Yazar

Konuk Yazar

Gündemin İçinden

Demokrasi Misak-ı önerisi

06 Ocak 2022 - 16:48

Osman AROLAT
[email protected]

Deneyimli siyasetçi Ertuğrul Günay, ‘Türk Tipi Başkanlık Sistemi’yle Türkiye’nin anayasal devlet olmaktan çıktığını savunuyor, bir ‘Demokrasi Misak-ı’ önerisiyle topluma yeni bir çıkış yolu gösteriyor.

Kıdemli siyasetçi Ertuğrul Günay‘ın Cumhuriyetin 100. yılı için kaleme aldığı “Cumhuriyeti Demokratikleştirmek” başlıklı yazısında “Demokrasi Misak-ı (uzlaşması) çevresinde toplanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni demokratik, demokrasiyi gerçek ve halk için anlamlı kılmayı başarabiliriz!’’ iddiasını ortaya koyuyor.              

Günay, 1980 Darbesi sonrası Anayasa’nın 19 kez değişikliğe uğradığını, bunların çoğunun AB’ye uyum adına yapıldığını, ama “askeri cuntanın son şeklini verdiği’’ Anayasa’nın “özgürlük tanımayan‘’ özünün değişmediğini belirtiyor. Günay, 16 Nisan 2017’de kabul edilen “Türkiye tipi başkanlık sistemi”yle “Türkiye’nin anayasal devlet olmaktan çıktığı’’ sonucuna vararak görüşlerini ”yeni şeyler söylemek lazım” adına şöyle sıralıyor:

■ Kimse hiçbir inanç ve köken ayrımcılığına maruz kalamaz. Herkes kendini ifade etmekte özgür, bu anlamda siyaset ve devlet çoğulcu olmak zorundadır.

■ Herkes yasalar önünde eşittir. Olanak ve fırsatlarda eşitlik temel yurttaşlık hakkıdır, bunu sağlamak devletin görevidir.

 

■ Herkes bulunduğu bölgede kararlara katılma hakkına sahiptir, temsilcilerini doğrudan seçebilmelidir.

■ Bütün yönetimler kamu kaynaklarını neden/nasıl kullandıklarını açıklar.

■ Tarihi ve doğal çevrenin korunması yaşanabilir bir dünyanın şartıdır.

■ Adalet, hem devletin, hem de toplumun temelidir. Adaletsizlikten kaynaklanan birikmiş sorunların çözümü, yurttaşların mağduriyetinin giderilmesi acil bir önceliktir. Günay önerilerinin sonunda ‘’1920‘nin Misak-ı Millisi, 1950’nin Hürriyet Misakı gibi, bağımsızlığımızı, birliğimizi, özgürlüğümüzü, ekmeğimizi ve hukukumuzu güvence altına almak için hep birlikte gerçekleştirmeye and içeceğimiz bir demokrasi misakı’nın kaçınılmaz olduğu yargısına varıyor. Buna ben de aynen katılıyorum.

Muhalefetteki 6 parti yeni dönem arayışı içindeyken, siyasi deneyimi çok yüksek olan Ertuğrul Günay’ın görüşlerinin yol gösterici olacağına inanıyorum. Günay’a sivil toplumun anlamlı “birey sesi’’ olarak bu çıkışı için teşekkür ediyorum.

GÜNÜN NOTU:

KKTC‘de 23 Ocak’ta genel seçim var, siyasi partilerin tümü Kıbrıs Sorunu’na hemen hiç yer vermiyor, ilginç değil mi?

YORUMLAR

  • 0 Yorum