MUAVİYE ve EMEVİ MESELESİ İYİ ANLAŞILMALIDIR
Konuk Yazar

Konuk Yazar

Gündemin İçinden

MUAVİYE ve EMEVİ MESELESİ İYİ ANLAŞILMALIDIR

22 Ocak 2022 - 14:29

Mustafa Kızıklı yazdı :

Müslümanım diye geçinen Emevi Cahiliyesinin din temsilcileri, Muaviye'ye sahabe diye güya İslam adına büyük saygı gösterir, yüceltirler, bizim cahilleri de buna inandırırlar.

İşte bugünlerde saçma sapan laflar edip, saçma sapan fetvalar veren, Atatürk'e, Cumhuriyete, Türk'e düşmanlık eden CIAsal İslamcı, Arapçı melunlar da bu cahiliyedendir.

Muaviye ve Emevi zihniyetini ne kadar iyi tanırsak, bunların mantığını, zihniyetini anlar, ne haltlar yiyebileceklerini de önceden tahmin edebiliriz.

Muaviye'nin babası Ebu Süfyan, anası Hind'tir. O Hind ki Hz. Hamza'nın ciğerini çıkartıp çiğ çiğ yiyen manyak kadındır ama bizim Emevi dinli yobazlar ona da sahabe muamelesi yaparlar. 

Ebu Süfyan ise Hz. Muhammed'le savaşan en amansız, lanet düşmanken, savaşı kaybedince korkusundan Müslüman oldum demiştir.

Muaviye ise Hz.Ali'nin katline sebep olmuş ve birçok sahabeyi katletmiş biridir.

Muaviye'nin oğlu Yezid'i anlatmaya gerek bile yok, o peygamber çocuklarını katletmiş, soyunu kurutmuş bir canidir.

Bu sebeple Timur tarafından mezarından kemikleri çıkartılıp yakılmış ve mezarına da idrar doldurulmuştur.

Yani Muaviye ve ailesi aslında Peygamber sülalesinden intikama odaklı, İslam’dan rövanş alan, cahiliye dinli, manyak, sadist bir ailedir. 

Bu Emeviler’den Kuteybe denilen, bazı çevrelerce İslam kahramanı diye yutturulan mel'un kişi ise, tarihte örneğine rastlanmayacak şekilde 100 bin savunmasız Türkü canice katletmiş, ölülerini kilometrelerce yol boylarında ağaçlara asmış, 50 bin civarında Türk'ü esir pazarlarına göndermiştir.

Bu aynı münafık zihniyetin devamında Abbasiler de cinayetler, katliamlar yapmış ve İmam Azam'ı da katletmiştir.

Dolayısıyla, sırf şu sahabedir, bu sahabedir, şu seyyittir, bu şeriftir, şu gavstır, bu şeyhtir, ermiştir, velidir vs. diye uydurup kişilere kutsiyet atfetmek ve buna inanmak cahillikten öte ahmaklıktır. 

Arap ve İslam tarihi böyleyken, o döneme halen asrı saadet muamelesi yapıp uydurma menkıbeleri din diye yutturan kişiler oldukça fazladır. Üstelik bu günlerde de etkili yerler işgal ediyorlar. 

Oysa kim ne olursa olsun, yaptıkları hayır ve şerre göre değerlendirilir.

Mustafa Kızıklı

YORUMLAR

  • 0 Yorum