Reklam
Reklam

SEÇİMLERİN ERTELENMESİ.....

Sn. Turan Ateş Bey'in "SEÇİMLERİN ERTELENMESİ....." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz

SEÇİMLERİN ERTELENMESİ.....

Sn. Turan Ateş Bey'in "SEÇİMLERİN ERTELENMESİ....." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz

SEÇİMLERİN ERTELENMESİ.....
13 Şubat 2023 - 13:43

KAMUOYUNA.......

         SEÇİMLERİN  ERTELENMESİ.....

     Bana bugünlerde çok sorulan ve görüş istenen  SORU....
    
     Normal olarak HAZİRAN Ayı sonlarında Yapılması gereken; 

               T.B.M.M  ve  CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN  GERİYE BIRAKILMASI  SÖYLENTİLERİ....
     
        Daha önceki yazdığım Yorumlarımda;  TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimlerinin beraber4 yapılmasının zorunluluk olduğunu...
    - Normal SEÇİMİN; 2023 Yılı HAZİRAN AYI Sonlarına doğru bir PAZAR Günü olduğunu...
      -Sayın Cumhurbaşkanın SEÇİMLERİ Bir Kararı ile Öne alabileceğini...
       -TBMM.nin 3/5 Oy çokluğu olan 361 Milletvekilinin Oyu ile  Erken Seçimin Yapılabileceği....
        Ve TBMM Seçimleri Erkene alırsa; Sayın ERDOĞAN'ın yeniden ADAY Olabileceğini her yönü ile de açıkladım.
       Anayasanın 101. ve 116. Maddeleri bu konuda Endişeye yer vermeden  SARİH bir Düzenleme getirdiğini de yorumlarımda açıkladım...
        Sayın CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 14. Mayıs 2023 Günü SEÇİM Yapılacağını ve 14 Mart 2023 Günü de  Cumhurbaşkanı  olarak KARAR Vereceğini Kamuoyu ile de paylaştı.
              xxxxxxx
      Ancak; Ülkemizin 10 ilinden beklenmeyen bir DOĞA OLAYI Olan DEPREM Yaşadık.
     Yaralı ve Kaybettiğimiz bir hayli YURTTAŞLARIMIZ Var....Onların ACILARI ile yatıp-kalkıyoruz...
       Bana yöneltilen soru; " TBMM ve CUMHURBAKANI SEÇİMLERİ GERİYE BIRAKILABİLİR Mİ?
         TBMM. Böyle bir KARAR ALABİLİRMİ?
        ANAYASAMIZIN bu Konudaki Düzenleme getirmiştir.
       Anayasamızın  77. ve 78. Maddelerini; HUKUKÇU Gözü ile ve HUKUK SINIRLARI İçinde kalarak irdelememiz gerekiyor.
       Anayasanın 77. Maddesi;  
      "  C.Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanın  seçim dönemi
          MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi  ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri  beş yılda bir aynı günde yapılır.
          Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
          Cumhurbaşkanlığı seçiminde  birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması  halinde 101.inci  maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır. "
         Evet; Maddedeki düzenleme gayet sarih ve tereddüte de yer vermiyor...
          Anayasanın  78. Maddesi;
        "D. Seçimlerin geriye bırakılması ve  ara seçimler
        MADDE 78- Savaş sebebiyle yeni seçimlerin  yapılmasına  imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl  geriye bırakılmasına karar verebilir.
        Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.
          Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde  bir defa yapılır ve genel seçimden  otuz ay geçmedikçe  ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı ,  üye tam sayısının yüzde beşini  bulduğu hallerde, ara seçimlerinin  üç ay içinde yapılmasına karar verilir.
        Genel seçimlere bir yıl kala , ara seçim yapılamaz.
       Yukarıdaki yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde , boşalmayı takip eden  doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde Anayasanın 127.maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. "  
     Evet...Anayasamızın getirdiği Düzenleme açık ve endişeye de yer vermiyor.
       Yani; Yaşadığımız; Doğal Afet-Deprem nedeni ile TBMM.ce  önümüzdeki; TBMM. ve Cumhurbaşkanlığı SEÇİMLERİNİ GERİYE BIRAKAMAZ...
       TBMM. nin ve Sayın Cumhurbaşkanın Böyle bir yetkisi yoktur.
      Sadece SAVAŞ Halinde olunursa ve  Yeni Seçimlerin Yapılmasına da İMKAN GÖRÜLMEZSE ; TBMM. Seçimleri  BİR YIL GERİYE Bırakabiliyor.
      TBM.nin SEÇİMLERİ ÖNE alması için3/5 Çoğunluk gerektiği gibi; GERİYE BIRAKMA içinde AYNI Nisap; yani TBMM.nin 3/ 5 Oranı ile KARAR Alması gerekir.
      Kısacası; Birkaç önce YAŞANAN DEPREM OLAYI; TBMM.ne SEÇİMLERİ GERİYE BIRAKMA YETKİSİ Vermiyor.  
        Sadece; ÜLKE SAVAŞA GİRMİŞ İse ; Anayasa TBMM.ne bir yıllık ve gerekirse uzatma yetkisi olan bir YETKİ Tanıyor...
       2023 HAZİRAN Sonlarında TBMM. ve CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE HERKES Hazır olsun....
      Saygı ile...

Bu haber 370 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum