FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

07 Haziran 2021 tarih ve 21504 sayılı Resmi Gazete’de “DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” yayımlandı.

FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

07 Haziran 2021 tarih ve 21504 sayılı Resmi Gazete’de “DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” yayımlandı.

FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU
07 Haziran 2021 - 09:56

 

Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum