İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri İcmali Askıya Çıkıyor

Üreticinin bekledigi desteklerden olan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri ile ilgili olarak Konya İl Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri İcmali..

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri İcmali Askıya Çıkıyor

Üreticinin bekledigi desteklerden olan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri ile ilgili olarak Konya İl Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri İcmali..

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri İcmali Askıya Çıkıyor
30 Nisan 2021 - 12:49

Üreticinin bekledigi desteklerden olan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri ile ilgili olarak Konya İl Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı.

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri İcmali 03.05.2021 de Askıya Çıkacaktır

Bakanlığımız tarafından ” Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2020 / 31 No’lu Tebliğ” 25.11.2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-13.htm

Anılan tebliğ hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde Bakanlığımız tarafından hazırlanan “İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemelerine İlişkin (2020/05) Sayılı Uygulama Talimatları” gereğince Askı İcmalleri TBS sisteminden alınarak 03.05.2021 tarihi itibarı ile İlçe Müdürlüklerimiz tarafından köy muhtarlıklarında askıya çıkartılmıştır. Askı icmali 07.05.2021 Cuma akşamına kadar askıda kalacaktır.

İyi tarım uygulamaları destekleme müracaatı yapan üreticilerimizin köy muhtarlıklarına veya İlçe Tarım Müdürlüklerimize müracaat ederek destekleme ödemeleri bilgilerini kontrol edebilirler.

İyi Tarım Uygulamaları (İTU); İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği, üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılan ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınarak kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim şeklidir. İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar.

KAYNAK

YORUMLAR

  • 0 Yorum