DEMOGRAFİK AÇIDAN ORDU
Reklam
Reklam
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

DEMOGRAFİK AÇIDAN ORDU

27 Mayıs 2020 - 21:551396 yılında Giresunun fethi  ile, Türklerin Ordu'ya girişi kesinlik kazanmıştır. Pontus Rumları ile 100 yıl süren kanlı mücadele yüzünden, Ordu'da yaşayan Rumların büyük çoğunluğu Trabzon yönünde göç etmişlerdir. Türkler Orduya girdiği zaman, Rum nüfus yok mertebesindeydi.  

Sadece; Bolaman, Vona ve Öksün (Bulancak) kalelerine sığınan  Rum Nüfus kalmıştı. Bu kaleler de çok küçük idi. Fazla insan yoktu. Geride kalan Rum nüfusa Türkler dokunmadı.  1396-1613 yılları arasında Rum Nüfus sabit kaldı. Türk nüfus ise artmaya devam etmiştir.  1613 yılı AVARIZ KAYITLARINDA Ordu Merkez nüfusun tamamının Türk olduğu anlaşılıyor. Rumlar ise köylerde yaşıyordu.

1642 AVARIZ KAYITLARINDA, Ordu ve Giresunda yaşayan 6115 hanenin 206 hanesi Rum gerisi Türk idi.  O dönemde Ordu ve Giresunda, Ermeni yaşamıyordu.

Ermeniler Ordu'ya 1700 lü yıllardan itibaren gelmeye başladı. Sebebi, Trabzon Vilayetinin Doğusundaki İslamlaştırma politikasıydı. Hemşin Bölgesinde, Müslüman olmak istemeyen Ermeniler Batıya göç ettiler. 1790 daki Orduya ilişkin resmi  kayıtlarda göç eden Ermenilere HEMŞİNLİ  deniliyor.

Tanzimat ile başlayan dış ticaret Orduya'da yansımış. Ordu, iç kesimden gelen ihraç ürünlerinin gemilere yüklendiği iskele görevi yapıyor. Yabancılar, gayrimüslim halk ile temasa geçip, onları temsilci sıfatıyla kullanıyor. Ordu'da yaşayan Gayrimüslimler ticaret sınıfını oluşturuyor. Şehirdeki nüfusları artıyor. 1835 sayımında, Ordu Merkezde 944 Türk, 716 Rum, 440 Ermeni yaşıyor.

Rusya  Kafkaslardaki Müslüman nüfustan rahatsız. 1854 Kırım savaşını kaybeden Rusya hırçınlaşıyor. Kafkaslara saldırıyor. 1864 yılında Çerkesleri sürgüne gönderiyor. Göç eden Çerkeslerin bir kısmı Orduya yerleşiyor.

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını kaybettik. Ayastefanos  Antlaşması ile Gürcistandaki Müslüman Gürcülerin Türkiyeye gönüllü göçü başladı.Müslüman Gürcülerin büyük çoğunluğu Orduya göç ediyor.  

Ruslar, Hırsitiyanların ülkesine gelmesine izin veriyor. 1887 yılında Ordu'da yaşayan Ermeniler  120 kişi Rusyaya göç ediyor.Kayıtlara göre, önce Ermeni erkekler gidiyor. Peşinden kadınları bizi de gönderin diye Kaymakama müracaat ediyor. 38 kadın eşlerinin yanına Rusyaya gönderiliyor. 

1913 yılında, Mardinos Şirinyan adındaki Ermeni Ordu'ya Belediye Başkanı seçiliyor. Görevi uzun sürmüyor,  1914 de istifa ediyor. Yerine Furtunzade Yusuf Sırrı Bey seçiliyor.

1915 malum. Ermeni tehciri başlıyor. Ordu'da saece 12 Ermeni aile kalma şansı yakalıyor. 1924 yılındaki mübadele ile Ordu'da yaşayan Rumların tamamı Yunanistana gönderiliyor. 

Şinasi Kara

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam